برچسب ها : عکس 1

سبک و سبب،این شماره تریبال

در اشکال سنتی و قبایلی ، هر تاتو نسخه‌ای بی بدیل برای امیال و آرزوها و درجه و توان فرد است، که بوسیله خالکوبی روی بدن وی نقش میشود. بنابر این انتخاب این سبک محتاج مطالعه و شناخت کافی در این مقوله از طرف ارتیست و همچنین متقاضی میباشد، چون فقط در این صورت یک […]