برچسب ها : دانستنی ها

سبک ژاپنی

در هر شماره طرح های متنوعی در سبکهای متداول را برای شما خواننده گرامی منتشر میکنیم،در شماره دوم: ماهی کوی در سبک ژاپنی…

تکنیک ابزار

شرح و مطالب این قسمت در شماره های آینده بیشتر خواهید خواند…

تاریخچه ابزار

شرح و مطالب این قسمت در شماره های آینده بیشتر خواهید خواند…