بدون شک یکی از جالبترین مطالب برای هر بیننده‌ای ،چگونگی انجام این کار و لوازم و ابزار تاتو است،
چیدمان و رسم و رسوم تنظیم ابزار و رنگهای گوناگون و زیبا ، دیدنی و احساسی معنویست،
ولی از نگاه تکنیکی احساسی در کار نیست ، ما با آزمون و داوری تخصصی بهترین ابزار و رنگها را بطور مستند به شما معرفی خواهیم کرد

 
 

WhatsApp: +۴۹۱۶۳۴۸۱۶۱۲۵


Instagram: @tattoo_magazine_iran


Website : www.tattoo.ir


Email: info@tattoo.ir