مجله ها

سرخپوستان هایداو تلین گید

ما در این فرصت شما را به سفری دعوت میکنیم در مسیر تاریخی و جغرافیایی این مکتب. و با تاملی

سبک و سبب،این شماره تریبال

در اشکال سنتی و قبایلی ، هر تاتو نسخه‌ای بی بدیل برای امیال و آرزوها و درجه و توان فرد

قبایل بومی در جزایر ماوریسیوس

مراسم خالکوبی در قبایل هایدا و تیلین گیت مراسم پوتلاچ زمان و مکان مناسبی برای خالکوبی و ادای احترام فوق‌العاده